1

Ta Cứ Đi Cùng Nhau

Đen; Linh Cáo

61.675

5:45

Lossless

2

They Said

Binz; Touliver

51.405

3:54

320kbps

3

Ý Em Sao

Kay Trần; Lăng LD

23.917

2:51

Lossless