Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 The Best Thing I Ever Did
Twice
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
253
Hôm qua 16:40
2 BDZ (Korean Version)
Twice
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
13
Hôm qua 16:40
3 After Moon
Twice
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
23
Hôm qua 16:39
4 Sunset
Twice
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
31
Hôm qua 16:39
5 Young & Wild
Twice
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
30
Hôm qua 16:39
6 Lalala
Twice
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
23
Hôm qua 16:39
7 Say You Love Me
Twice
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
25
Hôm qua 16:39
8 Be As One (Korean Version)
Twice
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
78
Hôm qua 16:38
9 Yes Or Yes
Twice
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
37
Hôm qua 16:38
10 Blue
Onew
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Voice (EP) (2018)
213
Hôm qua 02:29
11 Turn It On
Laboum
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: I'm Yours (Single) (2018)
343
Hôm qua 02:08
12 Way
Lee Changsub (BTOB)
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mark (EP) (2018)
39
11/12/2018 22:54
13 Love For You - Choi Jin Young - Piano
Choi Jin Young
3:47
320kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
3
11/12/2018 18:17
14 Heaven
Gaho (PLT)
2:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Preparation For A Journey (EP) (2018)
15
11/12/2018 16:14
15 Then
Gaho (PLT)
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Preparation For A Journey (EP) (2018)
15
11/12/2018 16:14
16 Going On
Gaho (PLT)
2:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Preparation For A Journey (EP) (2018)
17
11/12/2018 16:14
17 Preparation For A Journey
Gaho (PLT)
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Preparation For A Journey (EP) (2018)
23
11/12/2018 16:13
18 Intro: Stay Here
Gaho (PLT)
1:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Preparation For A Journey (EP) (2018)
17
11/12/2018 16:13
19 Gone
Lee Changsub (BTOB)
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mark (EP) (2018)
26
11/12/2018 16:07
20 Ever
Lee Changsub (BTOB)
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mark (EP) (2018)
33
11/12/2018 16:07
21 Shelter
Lee Changsub (BTOB)
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mark (EP) (2018)
32
11/12/2018 16:07
22 Miss You
Lee Changsub (BTOB)
4:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mark (EP) (2018)
31
11/12/2018 16:06
23 She's Mine
VAV
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: She's Mine (Single) (2017)
423
11/12/2018 15:59
24 So In Love
VAV
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: So In Love (Single) (2018)
62
11/12/2018 15:56
25 I Love Your Sunday
Ben
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 180˚ (EP) (2018)
9
11/12/2018 15:50
26 Ending Scene
Ben
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 180˚ (EP) (2018)
11
11/12/2018 15:49
27 180 Degree
Ben
3:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 180˚ (EP) (2018)
30
11/12/2018 15:49
28 Empty Room
Ben
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: 180˚ (EP) (2018)
16
11/12/2018 15:48
29 Heaven Is Mine (Digging Club Seoul Version)
Sunwoo JungA
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Onstage Digging Club Seoul Part.4 (Single) (2018)
30
11/12/2018 15:37
30 Blue
Dindin; Shannon Williams
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dunia - Into A New World (OST) (CD1) (2018)
23
11/12/2018 15:29
31 Dreamland
Luda
4:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Dunia - Into A New World (OST) (CD1) (2018)
12
11/12/2018 15:28
32 Blue Spring
Ailee
4:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
EastWest; Maxine; Yeul; Album: Dunia - Into A New World (OST) (CD1) (2018)
50
11/12/2018 15:28
33 I Wish It Could Be Me
An Hyun Jung
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
1
11/12/2018 15:02
34 If You Come To Me
Lee Ga Eun
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
1
11/12/2018 15:02
35 Remember Our Love
Shannon Williams
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
1
11/12/2018 15:01
36 Missing You
Postman
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
0
11/12/2018 15:01
37 So I Love You
Ailee
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
3
11/12/2018 15:00
38 Person Who I Miss
Song Ji Eun
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Shine Or Go Crazy (OST) (2015)
0
11/12/2018 15:00
39 Goodbye
Shannon Williams
3:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Hello (EP) (2017)
263
11/12/2018 14:43
40 Vibrato
Stellar
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: Vibrato (Single) (2015)
7
11/12/2018 14:34