Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Shoot Out
Monsta X
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
182
Hôm qua 23:57
2 Moonchild
RM
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by Hiss Noise & RM; Album: mono. (2018)
77
Hôm qua 20:05
3 Forever Rain
RM
4:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by Adora, Hiss Noise & RM; Album: mono. (2018)
135
Hôm qua 20:05
4 Everythingoes
RM; Nell
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by JW of NELL & RM; Album: mono. (2018)
77
Hôm qua 20:04
5 Uhgood
RM
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by Sam Klempner & RM; Album: mono. (2018)
80
Hôm qua 20:03
6 Badbye
RM; eAeon
1:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by J. Pearl & RM; Album: mono. (2018)
77
Hôm qua 20:02
7 Seoul
RM
4:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by HONNE; Album: mono. (2018)
116
Hôm qua 19:59
8 Tokyo
RM
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Produced by Supreme Boi & RM; Album: mono. (2018)
138
Hôm qua 19:58
9 Fire
Sik-K
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Fire (Single) (2018)
34
Hôm qua 16:26
10 Friend
BTOB
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Friend (Single) (2018)
73
Hôm qua 16:22
11 It's A Coincidence
Lee Se Joon
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.4 (Single) (2018)
35
22/10/2018 19:32
12 Aloha
Lee Min Hyuk
4:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.3 (Single) (2018)
25
22/10/2018 19:30
13 I'm In Love
Hyojung (Oh My Girl)
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.5 (Single) (2018)
35
22/10/2018 19:27
14 I Want You
Seo J
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Hide And Seek OST Part.4 (Single) (2018)
26
22/10/2018 19:19
15 Flower
Hwanhee; Way; Sunyoul
3:34
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ms. Ma, Nemesis OST Part.3 (Single) (2018)
12
22/10/2018 19:15
16 Flower
Hwanhee; Way; Sunyoul
3:34
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Ms. Ma, Nemesis OST Part.3 (Single) (2018)
12
22/10/2018 19:15
17 Life Answers
Lim Jeong Hee
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Room No.9 OST Part.1 (Single) (2018)
19
22/10/2018 19:09
18 Yesterday
JK Kim Dong Uk
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Player OST Part.3 (Single) (2018)
15
22/10/2018 19:05
19 Changer
The Vane
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Player OST Part.2 (Single) (2018)
14
22/10/2018 19:03
20 Legendary Home
B-Free
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Legendary Home (Single) (2018)
8
22/10/2018 17:32
21 What I Only Want To Say To You
Gavy NJ
4:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Healing Love OST Part.1 (Single) (2018)
23
22/10/2018 17:25
22 Come Pick Me Up
Gavy NJ
4:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: People Said Break It Up (EP) (2018)
17
22/10/2018 17:23
23 You Said You Were Happy
Gavy NJ
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: People Said Break It Up (EP) (2018)
25
22/10/2018 17:23
24 Just Like You
Gavy NJ
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: People Said Break It Up (EP) (2018)
22
22/10/2018 17:23
25 People Said Break It Up
Gavy NJ
4:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: People Said Break It Up (EP) (2018)
47
22/10/2018 17:23
26 Last Leaf
Maydoni
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: Last Leaf (Single) (2018)
6
22/10/2018 17:17
27 Beautiful Day
J_ust
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Matrimonial Chaos OST Part.3 (Single) (2018)
4
22/10/2018 17:14
28 You
Jung Joon Young; Microdot
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You (Single) (2018)
15
22/10/2018 17:10
29 Remember Me
Lee Moon Sae
4:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
16
22/10/2018 16:58
30 Sound Of Rain
Lee Moon Sae
4:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
15
22/10/2018 16:57
31 Andalucia
Lee Moon Sae
4:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
10
22/10/2018 16:57
32 Walk On The Road
Jannabi; Kim Yun Hee; Lee Moon Sae
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
14
22/10/2018 16:56
33 An Old Story
Lee Moon Sae
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
13
22/10/2018 16:53
34 Walk Away
Lee Moon Sae
4:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
15
22/10/2018 16:52
35 My Day
Lee Moon Sae
4:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
17
22/10/2018 16:51
36 Between Us
Lee Moon Sae
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
18
22/10/2018 16:50
37 Blur
Heize; Lee Moon Sae
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
34
22/10/2018 16:50
38 Free My Mind
Gaeko; Lee Moon Sae
4:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Between Us (Regular) (2018)
18
22/10/2018 16:49
39 Windy Hills
Hong Dae Hwang
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Windy Hills (Single) (2018)
8
22/10/2018 16:46
40 Get Cool
Stray Kids
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
85
22/10/2018 16:34